TBT ServicesGarantie

Unieke garantie: geen succes, geen betaling

Bij TBT Services betaalt u alleen wanneer we uw rioolverstopping daadwerkelijk verhelpen. Als er zich vaste obstakels in de afvoerleiding, zoals beton, ijsvorming, ontstoppingsmiddelen of boomwortels bevinden zijn wij wel genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Daarnaast moet de toestand van de afvoerleiding voldoen aan NEN 3215 en NTR 3216 deel 2.