TBT ServicesCamera / rook inspectie

Met een rioolinspectiecamera controleren we de riolering en afvoerleidingen op problemen zoals lekkages, scheuren of boomwortels. Bij deze techniek voert de inspecteur een camera door de riolering om de knelpunten in kaart te brengen.Een andere techniek die we gebruiken is een rioolinspectie met rookdetectie. Met rookdetectie brengen we lekkages en oorzaken van stankoverlast aan het licht. Een groot voordeel is dat we geen muren, vloeren, leidingen of rioleringen hoeven open te breken. Zo heeft u als klant geen last van onze werkzaamheden.